Welcome!

Naniniwala kami na ang kinabukasan ng ating bansa ay nasa kamay nating mga kabataan. Minsan na rin tayong naging biktima ng kolonyalismo ngunit napaglabanan natin ito at tayo’y nakalaya. Subalitn gayon ay alipin muli ang ating lipunan, pero hindi sa mga banyagang kolonyalista kundi sa korapsyon, kawalan ng hustisya, pagpapahalaga sa mga pamilya at kapaligiran. … More Welcome!